Ruggie قالیچه ی هوشمند

 

آیا گاهی دچار چرت بیش از حد (over snooze) می‌شوید؟

carpet-alarm-clock-rug-ruggie-gif-1

Ruggie آمده تا این عادت بد را از شما دور کند

carpet-alarm-clock-rug-ruggie-8

قرار دادن یک پا برروی آن باعث قطع شدن صدای آلارم نخواهد شد

carpet-alarm-clock-rug-ruggie-gif-5

باید با هردو پا برروی آن بایستید تا دستگاه متوجه بیداری شما شود و حسگرها آلارم را قطع کنند

carpet-alarm-clock-rug-ruggie-gif-3 (2)